Velkommen!

Kollelev Grundejerforening Virum dækker ca. 500 parceller inden for Lokalplan 64 området, der afgrænses af Grønnevej, Engbakken, Parcelvej og Rudersdal kommune.

Det giver god mening at være medlem af Kollelev Grundejerforening, hvis du bor i Lokalplan 64 området. Jo flere grundejere i området vi repræsenterer, des mere vægt er der bag henvendelser til Lyngby-Taarbæk Kommune og andre vigtige aktører i området.

På denne side kan du læse mere om baggrunden for foreningen, vores sagsområder og du kan følge med i de sidste nye sager, vi er engageret i.